Сайт посвящается

Ле Илуй Нишмат
Артур-Давид бен Аарон-Андижан

Теилим на сегодня - 14 Ияра: главы 72-76

Статья: Молитва Раскаяния Раби Йеуды а-Хасида в пост

Молитва Раскаяния Раби Йеуды а-Хасида в пост

Учат Хазаль, что в наши дни молитва, как замена жертвоприношений. Раби Йеуда а-Хасид в своей Книге «Сефер хасидим» приводит сильнейшую молитву Раскаяния. Прочитанная в слезах, особенно в пост, она приводит к Йешуот

[Лучше молиться в слезах и взять на себя пост]  

כשבוכה יודה על פשעיו ויאמר יכבה דמעתי חרון אפך ממני ואת לבבי ראה אשר נמס ויהי למים: ויכבה גחל אשר קדחה באפך ותשובת מעשי הן ישיבו אפך ממני. ותעניותי ועינויי הם ימלאוך רחמים עלי וערך שלחני אשר לא ערכתי תחשוב זבח ערוך והסיר אשר לא הצגתי על גחלים. חשוב כאשר תוקד על מזבחך לא תכבה. וכלי מאכלי אשר לא הובאו לפני תחשוב כאשר יביאו בני ישראל את המנחה. ואת חסרון דמי יכפר עלי כדמים על קרנות המזבח ומיעוט חלבי כחלבי אמורים דמעות עיני כהסך נסך שכר וקול בכיי כקול שירים שהיו משוררים וחשיכת עינים בצום ובכי כאור המנורה. וריח רעבון כריח הקטרת ובשפכי נפשי ולבבי עם דמעותי תמחה פשעי. וחלישות אברי כנתחי קרבן. ושברון לבי כאבני מזבחך ומשברי לבי כזבחך ולא תבזה לבי הנשבר ושינוי בגדי חמודות כבגדי כהונה ומניעת רחיצה כקידוש ידים ורגלים כי צריך למנוע רחיצות חוטא מרחיצת מצוה ואילו לא היה לו לשנות בגדו וחלוקו טוב היה לו שהרי אמרו מי שאין לו אלא חלוק אחד חייו אינם חיים. ובקריעת לבבי יקרעו ספרים שכתובים בהם עוונותי. ומוצא שפתי יסתמו פיות סוטני וחלישות לבי ישמחו לב מבקשיך ובטני הריקה מתענוגים אל תשיבני ריקם מלפניך ובעבור נפשי היבשה מתאוה תמלא משאלותי וניחומתי ותשובתי ישיבוך אלי ותרצני. כי נחמתי על רוע מעללי ועל דרכי הרעים כי עשיתים. בין שגיונות בין זדונות ואתה יודע ורואה כליות ולב ואתה יודע כי שוים מחשבתי ודברי פי יהי רצון מלפניך רחום וחנון שתסיר מעלי כל דברים המעכבים את התשובה ולא אשוב להרע לפניך ומעשה הטוב והמחשבה הטובה אשר יש בי יכונו לעולם לפניך ולבך עלינו לטובה

Когда человек плачет в раскаянии, пусть сознается в своих грехах и скажет:

«Рибоно Шель Олам!

Пусть погасит слеза моя Твой гнев, узри сердце моё, оно растаяло и стало водой.

Пусть погасит оно огонь, воспламенившийся от гнева Твоего.

Пусть моё раскаяние отведёт Твой гнев от меня, а мои посты (Таанит) и страдания пусть наполнят Тебя милосердием ко мне.

Стол мой, мной не накрытый, пусть считается, как подготовленная жертва, как горшок, который не поставили на огонь, пусть засчитается он, как пылающий огонь жертвенника, который не угасал.

Приборы для еды, которые не принесли мне, пусть засчитаются, как принесенная сынами Израиля жертва Минха.

Пусть мое малокровие [из-за поста (Таанит)] засчитается, как кровь жертвы, которой обрызгали жертвенник, а уменьшение жира — как жир внутренностей жертвы.

Слёзы мои пусть будут, как вино, которое возлили на жертвенник, а голос плача моего — как песни, которые пелись (в Храме).

Пусть померкнувший от поста и слёз свет глаз моих будет, как свет Меноры, а запах голода, как запах воскурения.

Пусть излияние души моей вместе со слезами сотрёт грехи мои, а мои ослабленные части тела пусть будут, как части жертвы.

Пусть сокрушенное сердце моё будет, как жертва, а обломки сердца — как камни жертвенника.

Не презирай моего разбитого сердца!

Пусть одежды красивые, что сменил я [на простые], уподобятся одеждам Коэна, а отказ от мытья – освящению рук и ног, которое выполняют Коэны.

[Тот, кто согрешил и раскаивается, должен избегать мытья, кроме как для исполнения заповеди, а также лучше было бы ему не менять одежду, так как сказано, что у того, у кого есть всего одна смена одежды, нет жизни].

Пусть благодаря тому, что моё сердце разрывается, разорвутся книги, в которых описаны мои грехи, а слова моих уст заткнут уста обвинителей.

Пусть грусть сердца моего принесёт радость тем, кто взывает к Тебе.

Ради пустого желудка моего, не насыщающегося благами, не отправляй меня с пустыми руками.

Ради моей иссушенной удовольствиями души выполни мои просьбы.

И мое раскаяние, и сожаление пусть вернут Тебя ко мне, и пусть буду желанным я пред Тобой, ведь пожалею я о нехороших путях и дурных поступках своих, совершенных по ошибке и умышленно.

Ты видишь и знаешь душу и сердце, и знаешь, что мысли и слова мои совпадают.

Да будет воля Твоя, Милосердный, отвести от меня всё, что мешает раскаяться, и чтобы больше не совершал я зла пред Тобой.

А мои добрые дела и мысли пусть пребудут вечно пред Тобой, и дай нам благо!»

 (Раби Йеуда а-Хасид «Сефер Хасидим» (171), под редакцией Яакова Ратнера)

Было ли это полезно?

Внимание! Некоторые статьи на нашем сайте содержат святые имена Всевышнего. При печати этих статей их нельзя выбрасывать или уничтожать. Мы просим вас обращаться с ними бережно и аккуратно.

Поделитесь если вам понравилось
Facebook
VK
OK
Telegram
WhatsApp
Skype

Свежие записи

Рубрики

Популярные

Популярны статьи за все время

Горячие статьи

Лучшие статьи за 30 дней

В тренде

Наиболее посещаемые за 24 часа

Перейти к содержимому
Update Contents
Сила Теилим Мы хотели бы показывать вам уведомления о последних новостях и обновлениях.
Dismiss
Allow Notifications