Сайт посвящается

Ле Илуй Нишмат
Артур-Давид бен Аарон-Андижан

Теилим на сегодня - 15 Тамуза: главы 77-78

Статья: Молитва о мире Рабейну Хида

Тфила аль а-Шалом – это молитва о Мире Рабейну Хида (Мекубаль Рабби Йосеф Давид Азулай), приведенная им в его Сефер «Каф Ахат».

 

תפילה על השלום

יְהִי רָצוֹן מִלְפָנֶיךְ, יְיָ אֱלֹהֵינוּ וִאלהֵי אבוֹתֵינוּ, אָב הָרַחֲמָן, שֶׁתִּתְמַלֵּא

רַחֲמִים עָלֵינוּ וְעַל יוֹשְׁבֵי הָאָרֶץ הַזו וְכָל גְבוּלָהּ, וְתַצִילֵנוּ מִמִּלְחָמָה

וּמִמָּצוֹר וּמִשְׁבִי וּמִבְּזָה, וְתַרְחִיק גְיָסוֹת הָאוֹיְבִים מִכָּל גְּבוּל אַרְצֵנוּ.

וְהָאוֹיְבִים אֲשֶׁר בְּקִרְבֵּנוּ, תַּכְנִיעֵם וְתַשְׁפִילֶם וְתָפַר עֲצָתָם, וְתַצִּילֵנוּ

מִכַּף כָּל אוֹיֵב וְאוֹרֵב וְשׁוֹלֵל וּבוֹזֵז, תִּפּל עָלֵיהֶם אֵימָתָה וָפַחַד, וְכָל צִדְקוֹת יִשְׂרָאֵל

ותלמוּד תּוֹרָה אֲשֶׁר עָשׂוּ ולמדוּ בְאַרְצֵנוּ, יִזָכְרוּ לפנֵי כְסֵא רַחֲמֶיךְ,

וּתְבַטֵל מֵעָלֵינוּ וּמֵעַל יִשְׂרָאֵל כָּל גְזֵרוֹת קָשׁוֹת וְרָעוֹת, וְתָחוֹ עָלֵינוּ

ועליהֶם מֵאוֹצַר מַתְּנַת מְנָם כְּכָל צִדְקוֹתֶיךָ. וְתַצִילֵנוּ מִכָּל רָעָב וְיֹקֶר

הַשְׁעָרִים. אֵל מָלֵא רַחֲמִים, תֵּן שָׁלום בָּאָרֶץ, תֵּן שָׁלֹוֹם בַּמַלְכוּיוֹת,

וּבְצֵל כְּנָפֶיךָ תַּסְתִּירֵנוּ. עָזְרֵנוּ אֱלֹהֵי יִשְׁעֵנוּ עַל דְּבַר כְּבוֹד שְׁמֶךְ.

וְהַצִילֵנוּ וְכַפֶּר עַל חַטאתֵינוּ לְמַעַן שְׁמֶךְ. רַחוּם, חַנוּן, שׁוֹמֵר, תּוֹמֵךְ, מַצִיל, יָשָׁר, פּוֹדֶה,

הַצְלֵנוּ מִכָּל צָרָה וְטֵרוּף וּבִלְבּוּל.

עֲשֵׂה לְמַעַן שְׁמֶךְ, עֲשֵׂה לְמַעַן יְמִינֶךְ, עֲשֵׂה לְמַעַן תּוֹרָתֵךְ, עֲשֵׂה לְמַעַן קְדֶשָׁפֶךְ.

יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךְ, יְיָ צוּרי וְגַאֲלִי.

 

Тфила аль а-Шалом 

Йеhи рацон милефанэха, Ад-най Элоэйну ве-Элоэй Авотэйну, Ав hарахаман, шетитмалэ рахамим алейну веаль йошвэй hаарэц азо вехоль гвула, ветацилэну мимилхама умимацор умишэви умибиза.

Ветархик геясот haойвим миколь гвуль арцэну. Веhаойвим ашер бекирбэну, тахниэм веташпилэм ветафэр ацатам ветацилэну микаф коль ойэв веорэв вешолель увозэз, типоль алэйhем эймата вафахад.

Вехоль цидкот Исраэль веталмуд Тора ашер асу веламду веарцэну, изахру лифнэй киса рахамэха, утеватэль меалэйну умеаль Исраэль коль гзерот кашот вераот, ветахон алэйну ваалейэм меоцар матнат хинам кехоль цидкотэха. Ветацилэну миколь раав вейокер ашеарим.

Эль малэ рахамим, тэн шалом баарэц, тэн шалом бамалхуйот, увецель кенафэха тастирэну.

Азрэну Элоэй Ишэну аль двар квод Шмеха веацилэну вехапэр аль хатотэйну лемаан Шмеха.

Рахум, ханун, шомер, томэх, мациль, яшар, подэ, ацилену миколь цара ветеруф увильбуль.

Асэ лемаан Шмэха, асэ лемаан йеминэха, асэ лемаан Торатэха, асэ лемаан кдушатэха.

Иhью лерацон имрэй фи веэгьйон либи лефанэха Ад-ной цури вегоали.

 

Перевод

Да будет на то воля Твоя, Г-сподь Б-г наш и Б-г отцов наших, Отец милосердный, чтобы Ты смилостивился над нами и над жителями земли этой во всех ее пределах.

И спаси нас от войны, и от осады, и от плена, и от мародерства, и отдали войска врагов ото всех границ страны нашей.

А врагов, которые среди нас – покори их, и принизь их, и расстрой их замыслы, и спаси нас от рук всех врагов, и подстерегающих нас в засаде, и противников, и мародеров, и наведи на них ужас и страх.

И да припомнится вся благотворительность Израиля,  и изучение Торы в нашей стране перед престолом Твоего Милосердия, и отмени все тяжелые и плохие приговоры над нами и над всем Израилем, и помилуй и нас, и их из источника сокровищницы беспричинных даяний, как и все Твои милости.

И спаси нас от голода и дороговизны.

Б-г, полный милосердия!

Даруй мир на земле, даруй мир в государствах и под сенью крыл Твоих скрой нас.

Помоги нам, Б-г избавления нашего, ради Славы Имени Твоего, и спаси нас, и искупи грехи наши ради Имени Твоего.

Милосердный, милостивый, оберегающий, поддерживающий, спасающий, прямой, освобождающий!

Спаси нас от всякой беды, и сумасшествия, и путаницы.

Сделай это ради Имени Твоего, сделай это ради Десницы Твоей, сделай это ради Торы Твоей, сделай это ради Святости Твоей.

Да будут угодны Тебе слова моих уст и помыслы сердца моего, Г-сподь – моя опора и спасение.

 

Затем нужно прочесть Теилим 20 и 91.

Хорошо также прочесть 119 псалом по буквам слова שלום «шалом».

 שלום

Шин — שׁ

161.Сарим редафуни хинам,умидварха пахад либи.
162.Сас анохи аль имратеха, кемоцей шалаль рав.
163.Шекер санети ваатаэва, торатха аhавти.
164.Шева байом hилальтиха, аль мишпетей цидкеха.
165.Шалом рав леоhавей торатеха, веэйн ламо михшоль.
166.Сибарти лишуатха А-дойной, умицвотеха асити.
167.Шамра нафши эдотеха, ваоhавем меод.
168.Шамарти фикудеха веэдотеха, ки холь драхай негдеха.

Ламед — ל

89.Леолам А-дойной, дварха ницав башамаим.
90.Ледор вадор эмунатеха, конанта эрец ватаамод.
91.Лемишпатеха амду hайом, ки hаколь авадеха.
92.Лулей Торатха шаашуай, аз авадети веонъйи.
93.Леолам ло эшках пикудеха, ки вам хийитани.
94.Леха ани hошиэни, ки фикудеха дарашти.
95.Ли киву решаим леабдени, эдотеха етбонан.
96.Лехоль тихла раити кец, рехава мицватеха меод.

Вав — ו

41.Вивоуни хасадеха А-дойной, тешуатха кеимратеха.
42.Веээне хорпи давар, ки ватахти бидвареха.
43.Веаль тацель мипи двар эмет ад меод, ки лемишпатеха йихальти.
44.Веэшмера торатеха тамид леолам ваэд.
45.Веэтhальха варехава, ки фикудеха дарашти.
46.Ваадабра веэдотеха негед мелахим, вело эвош.
47.Веэштааша бемицвотеха ашер аhавти.
48.Веэса хапай эль мицвотеха ашер аhавти,веасиха вехукеха.

Мем — מ

97.Ма аhавти торатеха, коль hайом hи сихати.
98.Меойвай техакмени мицвотеха, ки леолам hи ли.
99.Миколь меламдай hискальти ки эдвотеха сиха ли.
100.Мизкеним этбонан, ки фикудеха нацарти.
101.Миколь орах ра калити раглай лемаан эшмор двареха.
102.Мимишпатеха ло сарти ки ата hоретани.
103.Ма нимлецу лехики, имратеха мидваш лефи.
104.Мипикудеха этбонан аль кен санети коль орах шакер.

 

Было ли это полезно?

Внимание! Некоторые статьи на нашем сайте содержат святые имена Всевышнего. При печати этих статей их нельзя выбрасывать или уничтожать. Мы просим вас обращаться с ними бережно и аккуратно.

Поделитесь если вам понравилось
Facebook
VK
OK
Telegram
WhatsApp
Skype

Свежие записи

Рубрики

Популярные

Популярны статьи за все время

Горячие статьи

Лучшие статьи за 30 дней

В тренде

Наиболее посещаемые за 24 часа

Перейти к содержимому
Update Contents
Сила Теилим Мы хотели бы показывать вам уведомления о последних новостях и обновлениях.
Dismiss
Allow Notifications