כוחה של תהילים

Теилим на сегодня: главы 97-103

Тхият а-Метим – ответ Рамбама сомневающимся

Тхият а-Метим – ответ Рамбама сомневающимся Слышал я от моего учителя [Бааль-Шем Това], что в рукописях респонсов Рамбама есть вопрос, который задали ему жители некоей страны. Под письмом, в котором

Прочитайте больше
Бейт а-Шунамит — в ожидании Тхият а-Метим

Бейт а-Шунамит - место двойного чуда  Бейт а-Шунамит было часто посещаемым местом в семье Рабанит Батшевы Каневской, ввиду произшедшего здесь двойного чуда   во времена пророка Элишы. Пророк Элиша часто бывал

Прочитайте больше