כוח התהילים

Теилим на сегодня: главы 1-9

САЙТ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Ле Илуй Нишмат Артур-Давид бен Аарон-Андижан
Особая сгула в Рош Ходеш Адар от Хозе из Люблина

Особая сгула в Рош Ходеш Адар от Хозе из Люблина Рош Ходеш Адар Учил Хозе ми-Люблин, что с вечера Рош Ходеш Адар (до пятницы включительно) -  особые дни, когда молитвы

Прочитайте больше