כוחה של תהילים

Теилим на сегодня: главы 106-107

Тхият а-Метим – ответ Рамбама сомневающимся

Тхият а-Метим – ответ Рамбама сомневающимся Слышал я от моего учителя [Бааль-Шем Това], что в рукописях респонсов Рамбама есть вопрос, который задали ему жители некоей страны. Под письмом, в котором

Прочитайте больше
В Йорцайт Цадика – алаха идёт только по его мнению

В Йорцайт Цадика – алаха идёт только по его мнению Сказано в Талмуде: «Праведники ещё более велики после своей кончины, чем в течение своей жизни». (трактат Хулин, 7:б, Талмуд Бавли)

Прочитайте больше