כוח התהילים

Теилим на сегодня: главы 10-17

САЙТ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Ле Илуй Нишмат Артур-Давид бен Аарон-Андижан
Особая сила Цдаки бе-Зхут Раби Меир Бааль а-Нес

Особая сила Цдаки бе-Зхут Раби Меир Бааль а-Нес Учат мекубалим, что особая сила заложена в молитве «Элока де Меир Анени» и в цдаке ле-Хвод Цадик, потому что Раби Меир имел ввиду

Прочитайте больше
14 Ияра — в Йорцайт Раби Меир Бааль hа-Нес — сгула зажечь 18 свечей 

14 Ияра - в Йорцайт Раби Меир Бааль hа-Нес - сгула зажечь 18 свечей  14 ияра – в Песах-шени (второй Песах) – в Йорцайт/Илула величайшего Раби Меира Бааль hа-Нес (Меир-Чудотворец),

Прочитайте больше
14 Ияра – Йорцайт/Илула Раби Меира Бааль hа-Нес

14 Ияра – Йорцайт/Илула Раби Меира Бааль hа-Нес В книге «Табур hа-Арец» (Пуп Земли) написано: «Рабби Меира Бааль hа-Нес звали Раби Меир Тана. И его назвали «Бааль hа-Нес» (Чудотворец), потому что

Прочитайте больше
«Элока де Раби Меир Анени» — сгула в Рош Ходеш Тевет и во все дни Хануки

«Элока де Раби Меир Анени» - сгула в Рош Ходеш Тевет и во все дни Хануки Бен Иш Хай, благословенной памяти, учит, что есть обычай зажигать Масляную свечу ле Хвод

Прочитайте больше
Молитва от аин ара бе Зхут Раби Меир Бааль hа-Нес

Молитва от аин ара бе Зхут Раби Меир Бааль hа-Нес   Передают от Раби Элиэзер Папо «Пэлэ Йоэц» следующую молитву бе Зхут Цадик Раби Меир Бааль а-Нес. תפילה קצרה נגד

Прочитайте больше
Молитва «Элока де Раби Меир Анени»

Молитва «Элока де Раби Меир Анени» В книге «Табур hа-Арец» (Пуп Земли) написано: «Рабби Меира Бааль hа-Нес звали Раби Меир Тана. И его назвали «Бааль hа-Нес» (Чудотворец), потому что благодаря его

Прочитайте больше
 Молитва, чтобы отыскать потерю Бе Зхут Раби Меир Бааль а-Нес

Молитва, чтобы отыскать потерю Бе Зхут Раби Меир Бааль а-Нес תפילה למציאת אבידה לתת צדקה ולומר 3 פעמים: "אמר רבי בנימין, הכל בחזקת סומין, עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את

Прочитайте больше