כוח התהילים

Теилим на сегодня: главы 108-112

САЙТ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Ле Илуй Нишмат Артур-Давид бен Аарон-Андижан
9 Кислева особая сгула — молитва «Питум hа-Кторет»

9 Кислева особая сгула - молитва "Питум hа-Кторет" 9 Кислева (9-е число, 9-го месяца, в 9-м часу, в течение 9-ти минут, а, особенно, в девятый год (йовель) - эт рацон

Прочитайте больше