כוחה של תהילים

Теилим на сегодня: главы 49-54

САЙТ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Ле Илуй Нишмат Артур-Давид бен Аарон-Андижан
Хасидут на Теилим 118 — Рабби Симха Буним из Пшисха

Хасидут на Теилим 118 - Рабби Симха Буним из Пшисха Теилим 118:5 - «Мин амецар карати я» - (из теснин воззвал я ко Вс-вышнему). Сказал Рабби Симха Буним из Пшисха:

Прочитайте больше
Хасидут на Теилим 135 — Раби Моше из Славуты

Хасидут на Теилим 135 - Раби Моше из Славуты Теилим 135:19, 20 - «Бейт Йисраэль барху эт Ад-най, бейт Аhарон барху эт Ад-най! Бейт hа-Леви барху эт Ад-най, йиръэй Ад-най барху

Прочитайте больше
Хасидут на Теилим — Раби Элимелех из Лиженска

Хасидут на Теилим - Раби Элимелех из Лиженска Теилим 16:8 - «Шивити Ад-най ленэгди тамид» - ( представляю Г-спода всегда перед собою)  После смерти Магида Рабби Дов Бера из Межерич (благословенной

Прочитайте больше
Хасидут на Теилим — Раби Леви Ицхак из Бердичева

Хасидут на Теилим - Раби Леви Ицхак из Бердичева Теилим 72:20 "Вейимале хэводо эт коль аарец ...Колу тефилот Давид бен Ишай" - (И наполнится славой Его вся земля...завершены молитвы Давида,

Прочитайте больше
Хасидут на Теилим 145 — Раби Пинхас из Корица

Хасидут на Теилим 145 - Раби Пинхас из Корица Теилим 145:16 - "Потеаях эт Ядеха у-масбиа ле холь хай рацон" - (открываешь Свою руку и насыщаешь желания всего живого).  Один

Прочитайте больше
Теилим 118 — как «отбелить» беду

Теилим 118 - как "отбелить" беду -  "Мин амэцар карати я, анани вамерхав я" - (Из теснины (беды) воззвал я к Г-споду).              Разъясняется в

Прочитайте больше
Хасидут на Теилим — Рав Гешель из Кракова

Хасидут на Теилим - Рав Гешель из Кракова Теилим 106:16         - "Вайкану ле-Моше бамахане"... - (И ревновали Моше в лагере).     Мудрецы говорят, что этот стих

Прочитайте больше