Сайт посвящается

Ле Илуй Нишмат
Артур-Давид бен Аарон-Андижан

Теилим на сегодня - 14 Ияра: главы 72-76

Статья: Молитва РАМХАЛЯ во время военных действий

Молитва РАМХАЛЯ во время военных действий

 

אל אחד יחיד ומיוחד תאזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתי, שאתה איש מלחמה שנאמר בך ה’ איש מלחמה, ובזמן שאתה יוצא אין מי יעמוד לנגדך, שהרי אתה אוזר גבורה שנאמר עליך מלך נאזר בגבורה, וכן בזמן שאתה רוצה שישראל יעשו מלחמה נגד הס”א אתה אוזר להם גבורתך שהרי מלכי בית דוד שהצליחו, הכל בגבורתך שנתת להם, ונאמר בהם יהודה גבר באחיו, ומיד שיאזר בגבורה זאת, הס”מ שרוצה להתחזק בגבורה שלו נופל לפניהם ונאמר בהם גבור לא ינצל ברב כח שהרי נופל עליהם פחד ורעדה מגבורתך, שנאמר בהם תפול עליהם אימתה ופחד, שהרי גבור חיל שלך עושה חיל לס”א, חיל ורעדה ודאי, שהרי בך נאמר נראה על הים כבחור נאה למלחמה, מהיר, שנאמר בו ישיש כגבור לרוץ אורח, אבל הס”א הוא מלך זקן וכסיל שאינו יכול להיות בחור למלחמה אלא בזמן שאתה נותן לו רשות הוא מתחזק ונוצח שאמרו עליו גברא קטילא קטילת, ובזמן שאתה רוצה להתחזק בגבורתך אתה מושל ודאי, שנאמר בך משל בגבורתו עולם, רבון כל העולמים לך זרוע עם גבורה תאזרני חיל למלחמה

Транслит:

Эль Эхад Йахид у Миюхад, таазрени хаиль ле мельхама Тахриа камаи тахати, ше Ата Иш мельхама Ше неемар: Беха а-Шем Иш мельхама. У бе зман ше Ата йоце, ми яамод ле Негдэха Ше hарей Ата озер гевура, ше неемар Алейха: Малах неезар бе гвура, Ве хен, бе зман ше Ата роце, ше Исраэль яасу мельхама, Негед ситра ахра, Ата озер лаэм гвуратейха, ше hарей Мальхей Бейт Давид ше ицлиху, ве коль бе гвуратейха ше натата лаэм Ве неемар баэм: Йеуда гавар бе эхав, у мияд шееазер бе гвура зот. Самех Мэм (сатан) ше роце леитхазек бе гвура шело, нофель лефанэhем, Ве неемар баэм: Гибор ло инацель бе ров коах. Ше hарэй нофель алэhем пахад ве раада ми Гвуратэйха. Ше неемар баhэм: Типоль алэhем эймата у фахад. Ше hарэй гибор хаиль шельха, аса хаиль ле ситра ахра, хейль ве раада вадай. Ше hарэй Беха неемар: Ниръа аль а-ям кэ бахур наэ ле мельхама маир Ше неемар бо: Ясис кэ гибор ларуц орах. Аваль ситра ахра ху мелех закен ве хасиль, ше эйно йехоль леhийот бахур ле мельхама. Эла бе зман ше Ата нотен ло рашут, ху митхазек, ве ноцеах. Ше амру алав: Гавра ктила ктилат. Бе зман ше Ата роце леhитхазек би гвуротейха, Ата мошель вадай. Ше неемар Беха: Машаль бе гвурато олам. Рибон коль а-Оламим, Леха зроа им гвура, таазрэни хаиль ла мельхама.

Перевод:

Б-г Единный и Единственный – Ты перепоясал меня мощью для битвы, склонил передо мной поднявшихся на меня. (Теилим 18:40) 

Ибо Ты –  воитель, как говорится о Тебе: «Г-сподь — воитель». (Шмот 15:3)

В тот момент, когда Ты выходишь, нет никого, кто мог бы противостоять Тебе, потому что Ты препоясан силой, как говорится о Тебе: «Кто препоясан силой». (Теилим 65:7)

И когда Ты хочешь, чтобы Израиль вел войну против Ситра Ахра, Ты препоясываешь его Своей силой, потому что Цари из Дома Давида, которые преуспевали, делали это только благодаря силе, которую Ты даровал им, как говорится о них: «Йеуда одержал победу над своими братьями». (Диврей а-Йамим 5: 2)

Когда Цари препоясывались такой силой – враг, который полагался на свою собственную силу, падал перед ними, как говорится о таких: «Не многочисленностью своего войска побеждает царь, не великой силой спасается богатырь». (Теилим 33:16)

Страх и дрожь от Твоей силы постигнет их, как говорится: «страх и ужас постигнут их». (Шмот 15:16)

Потому что Твоя мощь дает силу Ситра Ахра, уверенную силу и дрожь.

О Тебе говорится: «С его рождением весь дом наполнился Светом». (Раши на Шмот 2: 2). Он готов и скор для войны, как говорится о Нем: «Счастлив, как герой, бегущий дальше по курсу».

Но Ситра Ахра – это старый глупый царь, который не способен быть юношей на войне, но в то время, когда Ты даешь ему разрешение, он укрепляется и побеждает, как говорится о нем: «Он убил мертвого человека». (Санhедрин 96)

В то время, когда Ты желаешь укрепиться в Своей мощи, Ты – уверенный Правитель, как говорится о Тебе: «Он правит Своей силой вечно». (Теилим 66: 7). Хозяин всего мира, «Твоя мышца могуча, Твоя рука крепка». (Теилим 89:14). Ты препоясал меня силой для войны».

(http://revach.net/tefilah/special-tefilos/A-Special-War-Time-Tefila-By-The-Ramchal/3232?fbclid=IwAR0rHO4pMZ8aAr9cNqulmIe6m56XckTzClnfxc9zfp6iHeKRFO8Htz1tuiY#                           

(С благодарностью Уриэлю А-л и Иле-Това Шлиссер)

Было ли это полезно?

Внимание! Некоторые статьи на нашем сайте содержат святые имена Всевышнего. При печати этих статей их нельзя выбрасывать или уничтожать. Мы просим вас обращаться с ними бережно и аккуратно.

Поделитесь если вам понравилось
Facebook
VK
OK
Telegram
WhatsApp
Skype

Свежие записи

Рубрики

Популярные

Популярны статьи за все время

Горячие статьи

Лучшие статьи за 30 дней

В тренде

Наиболее посещаемые за 24 часа

Перейти к содержимому
Update Contents
Сила Теилим Мы хотели бы показывать вам уведомления о последних новостях и обновлениях.
Dismiss
Allow Notifications