כוחה של תהילים

Теилим на сегодня: главы 90-96

Цдака бе-Зхут Раби Меир Бааль а-Нес

Цдака бе-Зхут Раби Меир Бааль а-Нес Учат Мекубалим, что особая сила заложена в молитве «Элока де Меир Анени» и в цдаке ле-Хвод Цадик, потому что Раби Меир имел ввиду не себя,

Прочитайте больше
Сгула 18 свечей в Йорцайт Раби Меир Бааль hа-Нес

Сгула 18 свечей в Йорцайт Раби Меир Бааль hа-Нес 14 ияра – в Песах-шени (второй Песах) – в Йорцайт/Илула величайшего Раби Меира Бааль hа-Нес (Меир-Чудотворец), одного из величайших и святых

Прочитайте больше
Молитва от аин ара бе Зхут Раби Меир Бааль hа-Нес

Молитва от аин ара бе Зхут Раби Меир Бааль hа-Нес   Передают от Раби Элиэзер Папо «Пэлэ Йоэц» следующую молитву бе Зхут Цадик Раби Меир Бааль а-Нес. תפילה קצרה נגד

Прочитайте больше
Молитва «Элока де Раби Меир Анени»

Молитва «Элока де Раби Меир Анени» В книге «Табур hа-Арец» (Пуп Земли) написано: «Раби Меира Бааль hа-Нес звали Раби Меир Тана. И его назвали «Бааль hа-Нес» (Чудотворец), потому что благодаря его

Прочитайте больше
 Молитва найти потерю Бе Зхут Раби Меир Бааль а-Нес

Молитва найти потерю Бе Зхут Раби Меир Бааль а-Нес תפילה למציאת אבידה לתת צדקה ולומר 3 פעמים: "אמר רבי בנימין, הכל בחזקת סומין, עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם.

Прочитайте больше